สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วม “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” พัฒนาท่ารำพื้นบ้าน 4 ภาค ประยุกต์เป็นศิลปะร่วมสมัย “ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์” เปิดแสดงรอบปฐมฤกษ์ 26 ตุลาคม 2557 ที่หอประชุมใหญ่ สถาบันรัชต์ภาคย์ ก่อนเดินสายแสดงในประเทศและต่างประเทศ พร้อมจดสิทธิบัตรเพิ่มคุณค่าวัฒนธรรมไทย

อาจารย์วราภรณ์  เจริญรัชต์ภาคย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันรัชต์ภาคย์ เปิดเผยว่าในปี 2557 ทางสถาบันรัชต์ภาคย์  ได้จัดทำโครงการร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมผ่านนาฏศิลป์  “มณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์”  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อาจารย์เรวดี สายาคม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ในการพัฒนาการแสดงระบำพื้นบ้าน 4 ภาค เป็นการประยุกต์การแสดงร่วมสมัย โดยออกแบบท่ารำใหม่และมีบทเพลงประกอบการแสดง จะเป็นการสร้างสรรค์จิตสำนึกดีผ่านการปฏิบัติธรรมสมาธิสู่จิตวิญญาณ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาที่สมบูรณ์  ซึ่งการแสดง  “ระบำศรีมันตรารัชต์ภาคย์” จะแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดแรกเรียกว่า รำสี่ภาครัชต์ภาคย์ ใช้เพลงนำคือ กฤษฎาภินิหาร สื่อความหมายถึงบุญอันยิ่งใหญ่ที่ทำไว้ นำสู่เพลงประจำแต่ละภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคอีสาน แต่ละเพลงจะมีท่วงทำนองถึงอัตลักษณ์ของแต่ละภาค ใช้เวลาประมาณ 9 นาที  ชุดที่สอง เรียกว่า “ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์”  เป็นการแสดงประกอบเพลงขับร้องทำนองเฉพาะแบบเล่าเรื่องแขนงหนึ่ง ตามด้วยเพลงพยายาม และเพลงขอมสุวรรณ ใช้เวลาประมาณ 7 นาที

รองอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ กล่าวต่อว่า การออกแบบและฝึกสอนท่าระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์ทั้งหมดโดย อาจารย์ชนัดดา กรรณีวงศ์ อาจารย์ปิย สุดิสุสดี และอาจารย์เรวดี สายาคม และมีอาจารย์กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ และอาจารย์กานต์สินี สังเวียนทอง และนักดนตรีร่วมขับร้อง ซึ่งชุดการแสดงระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์ ทางสถาบันรัชต์ภาคย์ได้เตรียมจดสิทธิบัตรการแสดงดังกล่าวในประเภทศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นมูลค่าของภูมิปัญญาของวัฒนธรรมไทยสู่สากล และจะได้มีการแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยการแสดงรอบปฐมฤกษ์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 14.30-15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันรัชต์ภาคย์ จะเป็นส่วนสำคัญของการเริ่มต้นและที่จะได้เผยแพร่การแสดงไปตามแผนงานโครงการต่อไป

โชว์ระบำประยุกต์ “มณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์”

 

เมื่อเร็วๆ นี้ (26 ตุลาคม 2557) ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ อธิการบดี สถาบันรัชต์ภาคย์ ประธานการจัดงาน ได้จัดงานการแสดงระบำประยุกต์ 4 ภาค ชื่อว่า ระบำ “มณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์” เป็นการพัฒนาออกแบบท่ารำและบทเพลงสร้างสรรค์จิตสำนึกดีด้วยการปฏิบัติธรรมสมาธิ เพิ่มมูลค่าทางศิลปวัฒนธรรม โดยจะมีการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

 

 

Tags:
About Author: admin