สำนักบริหารกิจการนักศึกษา โดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ ร่วมกับศูนย์อนันตชัย อาจารย์พิณรัตน์ นิลกำแหง ฝ่ายการเงิน คุณธันยนันท์ โภคาพัฒนเสถียร และฝ่ายแม่ครัว คุณนงนุช  บุญอนันต์ ในส่วนฝ่ายบุคคลอาจารย์ณฐมน หมวกฉิม รับแจ้งชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จัดทำโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์ฝึกสมาธิเพื่อสุขภาพจิตใจและสุขภาพกาย (รอบ ๑) ๑๓ ถึง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันรัชต์ภาคย์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิฌชกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยการสนับสนุนของอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วราภรณ์  เจริญรัชต์ภาคย์

เที่ยวไปวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ แวะรับประทานอาหารกลางวันชายหาดคุ้งวิมาน และทัศนะศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาคิฌชกูฏ น้ำตกกระทิง

เที่ยวกลับวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ร่วมทำบุญที่วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี

ผู้เดินทางเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาภาคปกติ สถาบันรัชต์ภาคย์

การฝึกสมาธิโดยเทคนิควิธี T.M.  คือ Transcendental Meditation วิธีการฝึกได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกคน ทุกศาสนา เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง คุ้มค่าเมื่อปฏิบัติ

 

Tags:
About Author: admin